• Με κάθε παραγγελία 100 λικέρ – 10 λικέρ ΔΩΡΕΑΝ
  • Με κάθε παραγγελία 150 λικέρ – 18 λικέρ ΔΩΡΕΑΝ
  • Με κάθε παραγγελία 200 λικέρ – 28 λικέρ ΔΩΡΕΑΝ