Όροι Διαγωνισμού

 • Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Η ΡΟΔΟΜΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ με έδρα το Παλαιχώρι (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί δια του διαδικτυακού τόπου www.facebook.com/rodomescy και της ιστοσελίδας www.rodomes.com στο πλαίσιο προώθησης των ΛΙΚΕΡ ΡΟΔΟΜΕΣ, σαν μπομπονιέρες / δώρα για γάμους και βαπτίσεις. Την οργάνωση του διαγωνισμού έχει αναλάβει για λογαριασμό του Διοργανωτή η FIEVO INNOVATORY IDEAS.

 • Δώρα

Ο 1ος Νικητής θα πάρει ως δώρο αριθμό μπομπονιέρων ίσο με το ήμισυ (1/2) της παραγγελίας του, με μέγιστο δώρο τις 50 μπομπονιέρες εάν η παραγγελία υπερβαίνει τις 100 μπομπονιέρες.

Άλλοι 10 Νικητές θα πάρουν ως δώρο αριθμό μπομπονιέρων ίσο με το ένα τέταρτο (1/4) της παραγγελίας τους, με μέγιστο δώρο τις 25 μπομπονιέρες, εάν η παραγγελία υπερβαίνει τις 100.

Τα Δώρα είναι προσωπικά και οι Νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα μεταβίβασης αυτών ή ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.

Τιμές μπομπονιέρων
250 ml ΛΙΚΕΡ @ € 5.95
150 ml ΛΙΚΕΡ @ € 5.35
130 ml ΛΙΚΕΡ @ € 4.76
50 ml  ΛΙΚΕΡ @ € 2.97

(οι τιμές περιλαμβάνουν 19% ΦΠΑ)

 • Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος:

 • Ζευγάρια που προγραμματίζουν τον γάμο τους εντός του 2018 – 2019
 • Γονείς, νονοί και νονές που προγραμματίζουν βάπτιση εντός του 2018 – 2019

 

 • Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή, τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τον Διοργανωτή καθώς και όλων των εμπλεκομένων με την διοργάνωση και τα συγγενικά τους πρόσωπα.

 • Διάρκεια του Διαγωνισμού

Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 14/03/2018 έως και την 30/04/2018. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του παρόντος Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση στο https://www.facebook.com/rodomescy/ και στην ιστοσελίδα www.rodomes.com

 • Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει:

 • να κάνουν “Like” στο Διαδικτυακό Τόπο https://www.facebook.com/rodomescy/
 • να κάνουν “share” (κοινοποίηση) την σχετική με τον διαγωνισμό ανάρτηση στο facebook
 • να μπουν στην ιστοσελίδα rodomes.com και να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση

 

Σημειώνεται ότι θα ληφθεί υπόψη μόνο μία συμμετοχή ανά δικαιούχο.

 • Τρόπος Ανάδειξης Νικητή Διαγωνισμού

Η κλήρωση θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη του διαγωνισμού και θα γίνει ανακοίνωση των Νικητών, (με ανάρτηση αποκλειστικά και μόνο του ονοματεπώνυμου τους) στην ιστοσελίδα στο facebook https://www.facebook.com/rodomescy/ και στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδας www.rodomes.com Επιπρόσθετα θα γίνει ενημέρωση μέσω τηλεφώνου, ή email ή φαξ.

Παρέχεται στους Νικητές διάστημα 15 ημερών για να επιβεβαιώσουν την πρόθεση τους για παραγγελία των μπομπονιέρων.

 • Παραλαβή Δώρων

Η παραλαβή των Δώρων και των υπόλοιπων μπομπονιέρων της παραγγελίας θα γίνεται από τις εγκαταστάσεις της Βιοτεχνίας ΡΟΔΟΜΕΣ, στην Λευκωσία και στο Παλαιχώρι. Σε περίπτωση που επιλέγεται αποστολή τα σχετικά έξοδα θα επιβαρύνουν τους Νικητές.

 • Προσωπικά Δεδομένα

Ο Διοργανωτής σας ενημερώνει ότι ο ίδιος ή και η εταιρία FIEVO INNOVATORY IDEAS κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, ως εκτελούσα την επεξεργασία, θα επεξεργασθούν προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, κατά την έννοια της ισχύουσας Νομοθεσίας με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των Νικητών αυτών και την απόδοση των Δώρων σε αυτούς.

Νοείται ότι τα στοιχεία επικοινωνίας των συμμετεχόντων στον Διαγωνισμό θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τον Διοργανωτή για την αποστολή διαφημιστικού υλικού των προϊόντων των ΡΟΔΟΜΩΝ.

 • Αποδοχή των όρων

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.